Bài thi ELTiS

Bài thi ELTiS có cấu trúc như thế nào? Cách chấm điểm ELTiS? Quy trình thực hiện một Bài kiểm tra ELTiS là như thế nào?

Bài thi ELTiS là gì:

ELTiS là viết tắt của English Language Test for International Student.

Bài thi ELTiS là bài kiểm tra tiếng anh giành cho học sinh trung học chỉ được chấp nhận tại Mỹ. ELTiS dùng thay thế cho bài thi SLEP trước đây.

Bài thi ELTiS

  •  Bài ELTiS có 50 câu: 24 câu nghe, 26 câu đọc hiểu. Thời gian nghe là 25’ và thời gian đọc hiểu là 30’. Sau khi làm bài xong hs sẽ phải tham gia 1 buổi phỏng vấn để kiểm tra khả năng nói.
  • Cách chẩm điểm khi kiểm tra ELTis:

Điểm của bài ELTiS sẽ được quy đổi từ những câu trả lời đúng. Có 2 Form quy đổi điểm, lựa chọn form nào là tùy thuộc vào đề bài. Tại trung tâm tư vấn du học VES đơn vị tổ chức thi ELTiS duy nhất tại Hà Nội thì sẽ quy đổi theo Form 1 theo bảng sau:

 ELTiS form 1 raw score ELTiS standard core ELTiS form 1 raw score ELTiS standard core ELTiS form 1 raw score ELTiS standard core
 0  100  17  179  34  203
 1  119  18  181  35  205
 2  131  19  182  36  207
 3  139  20  184  37  209
 4  145  21  185  38  210
 5  150  22  187  39  213
 6  154  23  188  40  215
 7  158  24  189  41  217
 8  160  25  191  42  220
 9  163  26  192  43  223
 10  166  27  194  44  226
 11  169  28  194  45  230
 12  170  29  196  46  233
 13  173  30  197  47  238
 14  175  31  199  48  240
 15  176  32  200  49  251
 16  178  33  201  50  265
  • Trong đó học sinh muốn có học bổng phải đạt: từ 228 điểm trở lên tương ứng với đúng 45/50 câu trong bài thi.
  • Nếu 215 < điểm học sinh < 228  thì học sinh buộc phải học một khóa Anh văn dự bị trước khi vào học khóa chính thức.
  • Mức điểm tối thiểu mà một trường THPT Mỹ chấp nhận là 210 điểm.

Trên đây là toàn bộ thông tin về một bài Thi ELTiS hoàn chỉnh.

Để đăng ký thi ELTiS tại Hà Nội nhận học bổng chương trình giao lưu văn hóa du học Mỹ hãy liên hệ với chúng tôi:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *