Học bổng du học New Zealand dành cho HSSV Việt Nam

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ

1. Bậc Trung Học Phổ thông: 

Học bổng NZSS (New Zealand Schools Scholarship): Trị giá 50% học phí năm đầu tiên, yêu cầu học sinh có điểm GPA từ 8.0 và IELTS 5.5 hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương. Đợt 2 năm 2020 có 18 suất cho kì nhập học tháng 2/2021. Năm 2019, học sinh duy nhất đạt học bổng 100% là học sinh của công ty Đức Anh

2. Bậc sau Đại học: 

Học bổng chính phủ New Zealand – NZ-GRADS New Zealand Global Research Alliance Doctoral Scholarship: Tài trợ toàn bộ chi phí (tổng 3 năm) bao gồm học phí, vé máy bay khứ hồi, sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế cùng nhiều hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án tại New Zealand.

HỌC BỔNG RIÊNG CỦA CÁC TRƯỜNG

A. Học bổng khối trường phổ thông

“Học bổng private” từ các trường THPT đối tác dành riêng cho công ty Đức Anh, nếu hồ sơ của học sinh đủ tốt, chúng tôi sẽ kiểm tra với trường để xét các học bổng này, các mức học bổng đa dạng từ 1,000 – 2,000 – 3,000 – 4,000 hoặc 5,000 NZD.

B. Học bổng khối trường đại học

1. The University of Auckland (Auckland)

Học bổng dành riêng cho sinh viên Việt Nam học Cử nhân hoặc Thạc sĩ:

 • University of Auckland Vietnam Excellence Scholarship: trị giá đến 10.000 NZD, dành cho SV Việt Nam nhập học chương trình Cử nhân, Văn bằng sau ĐH (Postgraduate Diploma), Thạc sĩ tín chỉ. Học bổng mở 2 lần/ năm: ngày 10/10 (đóng đơn ngày 21/11)- cho học kì 1 và ngày 9/3 (đóng đơn ngày 20/4)- cho học kì 2;
 • Thanh Cao-Dac Postgraduate Engineering Award: trị giá đến 16.000 ZND/ năm, dành cho SV Việt Nam nhập học chương trình Thạc sĩ hoặc PhD khoa Kỹ thuật.

Học bổng khác- bậc Cử nhân:

 • University of Auckland International Student Excellence Scholarship: Trị giá 10.000 NZD, dành cho tối đa 50 SV quốc tế nhập học chương trình Cử nhân, Văn bằng sau ĐH (Postgraduate Diploma), Thạc sĩ tín chỉ. Học bổng mở 2 lần/ năm: ngày 10/10 (đóng đơn ngày 21/11)- cho học kì 1 và ngày 9/3 (đóng đơn ngày 20/4)- cho học kì 2.

Học bổng khác- bậc Sau đại học:

 • University of Auckland Doctoral Scholarship:trị giá lên đến 28.200 AUD mỗi năm cho năm 2020 cộng với phí bắt buộc và bảo hiểm y tế quốc tế. Tiêu chí: dành cho sinh viên quốc tế và trong nước đạt thành tích cao muốn đăng ký học tiến sĩ. Không yêu cầu hồ sơ;
 • Faculty of Arts International Masters Degree Scholarship: trị giá đến 10.000 NZD, dành cho SV quốc tế nhập học chương trình Thạc sĩ khoa Arts. Học bổng mở 2 lần/ năm: ngày 19/9 (đóng đơn ngày 31/10)- cho học kì 1 và ngày 30/3 (đóng đơn ngày 11/5)- cho học kì 2;

 • Faculty of Creative Arts and Industries International Student Masters Award: bao gồm toàn bộ học phí cho sinh viên quốc tế, dành cho các sinh viên học chương trình Thạc sĩ 120, 180 và 240 tín chỉ, khoa Nghệ thuật và Công nghiệp sáng tạo;
 • Master of Health Leadership – International Student Scholarships: trị giá đến 15.000 NZD, dành cho sinh viên quốc tếnhập học chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo Y tế;
 • Faculty of Education and Social Work Postgraduate International Student Scholarship: trị giá đến 7.000 NZD, áp dụng cho chương trình Sau đại học tại Khoa Giáo dục và Công tác xã hội trong một chương trình cụ thể;
 • University of Auckland International Business Masters Scholarship: trị giá đến 32.000 NZD, dành cho SV theo học các khóa sau:  Master of Human Resource Management, Master of Management, Master of International Business, Master of Marketing, or Master of Professional Accounting. Học bổng mở 2 lần/ năm: ngày 7/12 (đóng đơn ngày 18/1)- cho học kì 1 và ngày 20/4 (đóng đơn ngày 1/6)- cho học kì 2.

Học bổng bậc Dự bị:

 • University of Auckland Foundation Pathway High Achiever Award: trị giá từ 1.000- 10.000 NZD,  dành cho SV hoàn thành xuất sắc chương trình Dự bị Đại học tại UP Education hoặc Taylors College và học lên bậc Cử nhân tại University of Auckland.

2. Auckland University of Technology (Auckland)

AUT International Excellence Scholarships Trị giá:

 • Postgraduate Excellence – 7.500 NZD;
 • Undergraduate Excellence – 7.500 NZD;
 • English Pathway Excellence (dành cho sinh viên GIE) – 3.000 NZD;
 • Study Abroad Excellence – 2.000 NZD

3. Lincoln University (Lincoln- Canterbury)

 • International Taught Master Merit Scholarships: trị giá 7.000- 10.000 NZD, dành cho sinh viên nhập học chương trình Thạc sĩ tín chỉ (180 tín). Yêu cầu: GPA tối thiểu đạt B+ trong năm cuối bậc cử nhân:
 • Học bổng  10.000 NZD dành cho các khóa thạc sỹ sau:  Master of Business (Global Management and Marketing), Master of Business (Finance), Master of Professional Accounting (CPA), Master of Sport and
  Recreation Management, Master of Tourism Management, Master of Management in Agribusiness, Master of Management in Agricultural Systems, Master of Fintech and Investment Management (subject to approval);
 • Học bổng  7.000 NZD dành cho các khóa thạc sỹ sau:  Master of Applied Computing, Master of Environmental Policy & Management Master of Pest Management, Master of Science in Food Innovation, Master of Wine and Viticulture
 • Lincoln University International School Leaver Scholarship: trị giá 10.000 NZD, dành cho sinh viên nhập học chương trình cử nhân. Yêu cầu: đạt yêu cầu đầu vào và tiếng Anh. Hạn nộp hồ sơ: ngày 31/1 cho semester 1, ngày 30/6 cho semester 2, ngày 31/10 cho các sinh viên nhập học summer school;
 • Lincoln University International Undergraduate Vice-Chancellor’s Scholarship: trị giá 5.000 NZD, dành cho ứng viên đăng kí học chương trình Cử nhân. Yêu cầu: đạt yêu cầu đầu vào và tiếng Anh. Hạn nộp hồ sơ: ngày 31/1 cho semester 1, ngày 30/6 cho semester 2, ngày 31/10 cho các sinh viên nhập học summer school;
 • Lincoln University International Undergraduate Scholarship: trị giá 3.000 NZD, dành cho ứng viên đăng kí học chương trình Cử nhân;
 • Lincoln University international pathway merit scholarship: trị giá 2.500 NZD, dành cho ứng viên đăng kí học các chương trình Chứng chỉ và Cao đẳng. Hạn nộp hồ sơ: ngày 31/1 cho semester 1, ngày 30/6 cho semester 2, ngày 31/10 cho các sinh viên nhập học summer school;
 • English for Further Study Award: Tất cả các sinh viên  hoàn thành tối thiểu 12 tuần khóa tiếng Anh học thuật (EAP) sẽ được nhận được khoản giảm học phí khi nhập học vào chương trình chính khóa.

4. Massey University (Auckland, Wellington, Palmerston North)

 • Massey University International Undergraduate Excellence Scholarships: trị giá lên đến 30.000 NZD, dành cho sinh viên quốc tế nhập học bậc đại học lần đầu tiên tại Massey University;
 • Massey University Masterate Scholarship: trị giá 15.000 NZD, dành cho sinh viên đăng kí học phần nghiên cứu của chương trình Thạc sĩ (tối thiểu 90 tín chỉ). Thành phần nghiên cứu phải bao gồm từ 90-120 tín chỉ và có thể bao gồm phương pháp nghiên cứu và một luận án, báo cáo nghiên cứu, dự án chuyên môn. Yêu cầu: GPA tối thiểu 7.5/9 (tương đương trên điểm trung bình A-);
 • MBA awards: trị giá lên đến 6.000 NZD. Tiêu chí:
  • 2.000 NZD cho ứng viên có bằng đại học với điểm trung bình A-;
  • 2.000 NZD cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan từ 5 năm trở lên (toàn thời gian);
  • 2.000 NZD cho ứng viên có bằng thạc sĩ với điểm trung bình B-, cộng với đủ điều kiện nhận bằng đại học.
 • Massey University Doctoral Scholarship: trị giá 75.000 NZD cộng các phí trong 3 năm, dành cho sinh viên có thành tích học tập cao đang thực hiện nghiên cứu tiến sĩ có tầm quan trọng chiến lược.
 • Học bổng của Massey University College:
 • Sibling Fee waiver: trị giá 10% học phí, dành cho sinh viên có anh chị em từng học tại Massey University College
 • Progression Scholarships: trị giá 4.000 NZD, dành cho sinh viên hoàn thành chương trình dự bị đại học với điểm A- trở lên.

5. University of Canterbury – University of Canterbury International College (Canterbury)

 • UC International First Year Scholarship: trị giá 15.000 NZD, dành cho ứng viên hoàn thành bằng cấp đầu vào đại học để học lên chương trình Cử nhân tại University of Canterbury. Thời gian hoàn thành: vào hoặc sau ngày 1/1 của năm trước năm nộp đơn, thông qua một tổ chức ở nước ngoài hoặc tại UC International College (UCIC);
 • The UC College of Engineering International Scholarship: trị giá 15.000 NZD, dành cho ứng viên đăng kí học chương trình Cử nhân Kỹ thuật Danh dự (BE (Hons)). Hồ sơ phải được nộp online trước ngày 31/10 (đối với các ứng viên đang học ở nước ngoài vào thời điểm đó);

<< Đọc thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *