Visa Úc

Visa Úc

Khám phá các lựa chọn Visa Úc để học tập, làm việc, visa tạm thời sau tốt nghiệp.

Visa Úc

Có rất nhiều thị thực khác nhau, mỗi loại đều có điều kiện và hạn chế khác nhau, điều đó có thể khiến bạn khó tìm ra loại nào phù hợp nhất với mình. Sau đây là 4 loại visa Úc phổ  biến trong quá trình du học Úc

1. Visa sinh viên (subclass 500)

 Thị thực này dành cho sinh viên quốc tế muốn học tập tại Úc. Bạn có thể tham gia vào một khóa học đã đăng ký khi xin visa, đi du lịch trong và ngoài nước Úc và làm việc tới 40 giờ mỗi hai tuần trong khóa học. 

 Bạn có thể ở lại Úc bằng visa sinh viên trong tối đa năm năm và có thể đủ điều kiện nhận Visa tạm thời tốt nghiệp (subclass 485) hoặc giấy phép phù hợp khác, sau khi hoàn thành việc học của bạn. 

Thông tin chung

 • Chi phí xét thị thực này là 575 đô la Úc, với các khoản phí bổ sung cho tài liệu và phỏng vấn
 • Bạn phải đủ sáu tuổi trở lên để đủ điều kiện nộp đơn 
 • Bạn phải đăng ký vào một khóa học và cung cấp bằng chứng về việc ghi danh của bạn thông qua các tài liệu như Xác nhận ghi danh (CoE) 
 • Bạn phải cung cấp bằng chứng rằng bạn có đủ tiền để chi trả cho các chi phí trong quá trình ở Úc
 • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh và cung cấp các chứng chỉ tiếng Anh hợp lyệ
 • Bạn phải được bảo hiểm bởi chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Du học (OSHC) được phê duyệt trong suốt thời gian lưu trú của bạn 
 • Bạn phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và nhân thân. 

Visa tốt nghiệp tạm thời (phân lớp 485)

 Thị thực này cho phép sinh viên quốc tế sống, học tập và làm việc tại Úc sau khi hoàn thành việc học. Nó có hai lựa chọn – Công việc sau đại học, dành cho sinh viên mới tốt nghiệp có kỹ năng và trình độ phù hợp với nhu cầu nghề nghiệp của Úc và Công việc sau học tập cho những người vừa tốt nghiệp bằng cấp của một tổ chức Úc. 

Thông tin chung

 • Chi phí của cả xét visa là $ 1,535
 • Bạn phải dưới 50 tuổi để đăng ký cả hai loại visa 
 • Bạn cần chứng minh trình độ tiếng Anh của mình bằng cách cung cấp kết quả từ bài kiểm tra tiếng Anh đã được phê duyệt trong vòng ba năm qua 
 • Bạn phải có bảo hiểm y tế phù hợp trong suốt thời gian lưu trú 
 • Bạn phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và nhân thân 
 • Bạn không được nợ chính phủ Úc

Luồng công việc tốt nghiệp

 • Bạn có thể ở lại Úc tới 18 tháng với loại visa này
 • Bạn phải có bằng cấp từ khóa học đã đăng ký CRICOS có liên quan chặt chẽ đến nghề nghiệp trong danh sách nghề nghiệp lành nghề 
 • Bạn phải trải qua một đánh giá được ủy quyền để chứng minh rằng bạn có các kỹ năng phù hợp với nghề nghiệp trong danh sách nghề nghiệp lành nghề 
 • Bạn cần phải có một thị thực sinh viên trong sáu tháng qua trước khi nộp đơn, và là chủ sở hữu hiện tại của một thị thực bắc cầu hoặc độc lập. 

Luồng công việc sau học tập

 • Bạn có thể làm việc, sống và học tập trong khoảng từ hai đến bốn năm sau khi hoàn thành trình độ chuyên môn của bạn 
 • Bạn cần phải có visa sinh viên vào hoặc sau tháng 11 năm 2011 
 • Bạn cần được trao bằng cấp từ khóa học đã đăng ký CRICOS trong sáu tháng qua 
 • Bạn phải có bằng cấp đủ điều kiện ở cấp độ cử nhân từ một nhà cung cấp giáo dục Úc. 

Visa độc lập có tay nghề (phân lớp 189 – luồng được kiểm tra điểm)

 Lao động có tay nghề trong các ngành nghề quan trọng đối với nền kinh tế Úc là những ứng cử viên hoàn hảo cho thị thực này. Người lao động phải được mời để xin thị thực này, nhưng một khi được cấp nó cho phép họ làm việc lâu dài và sống ở bất cứ đâu tại Úc. 

 Những người có Visa Độc lập có kỹ năng có thể làm việc và học tập, tài trợ cho những người thân đủ điều kiện để  được thường trú trở thành công dân Úc. 

Thông tin chung

 • Chi phí của thị thực này bắt đầu từ 3.755 đô la Úc, với các khoản phí bổ sung được áp dụng cho mỗi người thân được tài trợ 
 • Bạn phải dưới 45 tuổi tại thời điểm nộp đơn 
 • Trước tiên, bạn cần gửi một biểu thức quan tâm (EOI) trước khi được mời nộp đơn xin thị thực này 
 • Bạn phải tích lũy tối thiểu 65 điểm trong bài kiểm tra điểm, với tài liệu phù hợp để hỗ trợ cho yêu cầu của bạn 
 • Bạn phải cung cấp bằng chứng rằng bạn là một người nói tiếng Anh tốt
 • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng, sức khỏe và nhân thân. 

Visa khu vực có tay nghề (tạm thời) (phân lớp 489)

 Thị thực này mang lại cho người lao động có kỹ năng cơ hội sống tạm thời, làm việc và học tập tại các khu vực của Úc. Nó có thể dẫn đến Visa Khu vực có tay nghề vĩnh viễn (phân lớp 887), cấp cho người có thị thực thường trú. 

 Bạn có thể nộp đơn xin thị thực này thông qua một trong ba lựa chọn, với chi phí và điều kiện khác nhau trên mỗi luồng. 

Đường dẫn được mời

 • Cho phép người có thị thực sống, làm việc và học tập tại một khu vực cụ thể của khu vực Úc trong tối đa bốn năm 
 • Yêu cầu bạn được đề cử bởi một cơ quan tiểu bang hoặc lãnh thổ 
 • Yêu cầu bạn phải làm việc trong một nghề nghiệp nằm trong danh sách nghề nghiệp lành nghề 
 • Yêu cầu bạn phải trải qua một đánh giá kỹ năng phù hợp cho nghề nghiệp của bạn
 • Chi phí từ 3.755 AUD.  

Luồng lưu trú kéo dài

 • Cho phép bạn ở lại Úc tối đa bốn năm kể từ ngày bạn được cấp thị thực trước đó 
 • Yêu cầu bạn sống, làm việc và học tập tại các khu vực được chỉ định của Úc 
 • Chi phí từ 335 đô la Úc. 

Luồng nhập cảnh tiếp theo

 • Có sẵn cho các thành viên gia đình của người đã giữ thị thực này (hoặc thị thực tạm thời được chỉ định khác) 
 • Cho phép bạn sống, làm việc và học tập tại một khu vực của Úc trong thời hạn hiệu lực của visa của bạn
 • Chi phí từ 3.755 AUD.

Trên đây là thông tin về Visa Úc. Mọi thắc mắc về du học Úc vui lòng liên hệ:

Du học VESTrung tâm tu vấn du học VES: 21 Cù Chính Lan – Thanh Xuân – Hà Nội
HOTLINE: 0977 559 458 Mobile: 0944 816 234
Ðiện thoại: 02432 216 810
Email: Ngan@duhocves.edu.vn – contact@duhocves.edu.vn
Skype: ngan.nguyen286 – Facebook:/duhocves.edu.vn