Hệ thống giáo dục Úc

Hệ thống giáo dục Úc

Hệ thống giáo dục Úc bao gồm bậc tiểu học, trung học, đại học và cao đẳng. Cùng du học VES về hệ thống giáo dục Úc để bạn có những chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi du học tại Úc.

Hệ thống giáo dục Úc

 Chương trình phổ thông

Đào tạo phổ thông thống nhất trên toàn Australia, chỉ có khác biệt nhỏ giữa các bang và vùng lãnh thổ. Bậc học này bắt buộc đối với các em có độ tuổi từ 6 đến 16 (Lớp 1 đến Lớp 9 hoặc Lớp 10). Đào tạo phổ thông có 13 năm và được phân chia như sau:

 • Tiểu học – Thời gian học là bảy hoặc tám năm, bắt đầu từ Nhà Trẻ/Mẫu Giáo đến Lớp 6 hoặc Lớp 7.
 • Trung học – Thời gian học là ba hoặc bốn năm, từ Lớp 7 đến Lớp 10, hoặc Lớp 8 đến Lớp 10.
 • Trung học Phổ thông – Thời gian học là hai năm, gồm Lớp 11 và Lớp 12.

Giáo dục đại học và cao đẳng

Sau chương trình phổ thông, học sinh tại Úc có thể tham gia học đại học, cao đẳng hoặc đào tạo nghề (VET)

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức tại Australia và là ngôn ngữ giảng dạy chính trong hệ thống giáo dục Úc. Có nhiều trường giảng dạy các chương trình song ngữ hoặc các chương trình học theo các ngôn ngữ khác.

Khung Bằng Cấp Quốc Gia Australia

Điểm khác biệt giữa hệ thống giáo dục Úc với các nước khác là Khung Bằng Cấp Quốc Gia Australia (AQF). AQF được thiết lập năm 1995 và là chính sách quốc gia kiểm soát các bằng cấp đào tạo đại học (giáo dục đại học và cao đẳng và đào tạo nghề) bên cạnh chứng nhận tốt nghiệp; Giấy Chứng Nhận Trung Học Phổ Thông.

AQF có 10 bậc và kết nối các bằng cấp đào tạo trung học, nghề và bậc đại học thành một hệ thống mang tính quốc gia. Điều này giúp bạn dễ dàng chuyển từ một bậc học này qua một bậc cao hơn và từ trường này sang trường khác, nếu bạn đáp ứng được các yêu cầu của visa du học sinh. AQF cho phép bạn lựa chọn và hoạch định linh hoạt nghề nghiệp tương lai. Tất cả các bằng cấp trong hệ thống AQF giúp bạn lên kế hoạch cho việc học lên cao và nghề nghiệp của mình.

Nếu bạn đang theo học chương trình có bằng cấp trong hệ thống AQF, chúng tôi đảm bảo cơ sở đào tạo của bạn được Chính phủ cấp phép và được công nhận trên toàn quốc, và bằng cấp và chứng chỉ này hoặc những bằng cấp chứng chỉ khác trong hệ thống AQF của bạn là bằng cấp thật.

Các cơ sở đào tạo của chúng tôi liên kết với nhau trên toàn quốc và toàn thế giới, giúp cho việc chuyển đổi giữa các môn học hay giữa các trường trở nên dễ dàng. Việc thỏa thuận chính thức và các khung bằng cấp được công nhận này sẽ từng bước góp phần vào tương lai của bạn bất kể bạn theo học khóa gì hoặc mục tiêu nghề nghiệp như thế nào đi nữa.

Thời gian học trong hệ thống giáo dục Úc

Trường Phổ Thông

 • Thời gian khóa học – Tổng cộng 13 năm (từ Nhà Trẻ/Mẫu Giáo đến Lớp 12)
 • Khai giảng – Cuối tháng Một/ đầu tháng Hai
 • Các học kỳ – 4 (thường được gọi là “term”)

Khóa học Tiếng Anh

 • Thời gian khóa học – Từ 5 tuần đến 1 năm
 • Khai giảng – Mở liên tục trong năm
 • Các học kỳ – Một năm được chia thành các tuần

Dự Bị Đại Học

 • Thời gian khóa học – 1 năm
 • Khai giảng – Vào Tháng Hai, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ – Việc phân định học kỳ sẽ tùy thuộc vào khóa học của bạn

Giáo Dục và Đào Tạo Nghề

 • Thời gian khóa học – 1-4 năm
 • Khai giảng – Vào tháng Hai, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ – 2 học kỳ

Đại Học

 • Thời gian khóa học – Thông thường là 3 năm, 4 năm cho bằng cử nhân danh dự
 • Khai giảng – Thường vào tháng Ba, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ – 2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ

Sau Đại Học

 • Thời gian khóa học – 1-2 năm
 • Khai giảng – Thường vào tháng Ba, nhưng có thể thay đổi tùy vào khóa học và từng trường
 • Các học kỳ – 2 học kỳ, một số trường dạy 3 học kỳ

Tiến Sỹ

 • Thời gian khóa học – 3 năm
 • Khai giảng – Ngày khai giảng sẽ được thỏa thuận với người hướng dẫn đề tài
 • Các học kỳ – Do các nghiên cứu sinh tiến sỹ không đến lớp nên thường không có các học kỳ chính thức

Trên đây là thông tin về hệ thống giáo dục Úc. Mọi thắc mắc về du học Australia vui lòng liên hệ:

Du học VESTrung tâm tu vấn du học VES: 21 Cù Chính Lan – Thanh Xuân – Hà Nội
HOTLINE: 0977 559 458 Mobile: 0944 816 234
Ðiện thoại: 02432 216 810
Email: Ngan@duhocves.edu.vn – contact@duhocves.edu.vn
Skype: ngan.nguyen286 – Facebook:/duhocves.edu.vn